MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co

❰PDF / Epub❯ ★ آسیا در برابر غرب Author Dariush Shayegan – Ahali.co تقدير تاريخي چيست؟آثار بروز غربزدگی جمعی در آسيادوره فترتتفكر بی محملهنر بی جايگاهرفتارهاي ناهنجاررند وارونتقدير تاريخي چيست؟آثار بروز غربزدگی جمعی در آسيادوره ?.

?ترتتفكر بی محملهنر بی جايگاهرفتارهاي ناهنجاررند وارو.

آسیا kindle در pdf برابر pdf غرب kindle آسیا در free آسیا در برابر غرب Epub?ترتتفكر بی محملهنر بی جايگاهرفتارهاي ناهنجاررند وارو.

MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co

MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co داریوش شایگان is one of Iran's prominent thinkers cultural theorists and comparative philosophersShayegan studied at Sorbonne University in Paris He was a Professor of Sanskrit and Indian religions at Tehran University1He wrote a novel Land of Mirage in French and it won the ADELF award presented by the Association of French Authors on December 26 2004 According to the Persian daily Aftab Shayegan is well known in France for his books in the field of philosophy and mysticsShayegan who studied with Henry Corbin in Paris also did many pioneering works on Persian mysticism and mystic poetry He was a founding director of the Iranian Center for the Studies of Civilizations In 1977 Shayegan initiated an international symposium on the dialogue between civilizations a concept that has been selectively appropriated by the Iranian President Mohammad Khatami1

10 thoughts on “آسیا در برابر غرب

 1. فؤاد فؤاد says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubنخست چند وقت پیش، مقاله ای از شهید آوینی می خوندم در نقد فیلم هامون به اسم چرا ما جهان سومی ها هامون می سازیم؟ توی اون مقاله، اشاره به قسمتی از فیلم هامون شده بود که حمید هامون به مهشید کتاب آسیا در برابر غرب رو می ده و شهید آوینی گفته بود که کارگردان احتمالاً یک بار هم این کتابِ خوب رو نخونده بوده این تعریف شهید آوینی از این کتاب، باعث شد اسمش توی ذهنم بمونه بعدها که داشتم توی کتابخونه ی عمومی شهرک می گشتم، وقتی چشمم به عنوان آسیا در برابر غر


 2. Bekhradaa Bekhradaa says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epub460غرب زدگی بر خلاق آنچه بسیاری می پندارند، شناسایی غرب نیست بلکه جهل به ماهیت واقعی تفکر غربی است، جهلی که به بیگانگی از خود می انجامد این دو بیگانگی حالت نه این نه آن را پدید می آورد و تقدیر تاریخی ما را متعین می سازد دوره ای که این حالت در آن ظاهر می شود دوره برزخی و فترت است نه به کانون تفکر غربی راه داریم و نه به خاطره قومی خود


 3. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب EpubL'Asie face a l'Occident Dariush Shayegan عنوان آسیا در برابر غرب؛ نویسنده داریو


 4. Amir ali Amir ali says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubنویسنده به تحلیل وضعیت کشورهای شرقی مقابل تجدد در دنیای امروز می پردازدبا آنکه نزدیک نیم قرن از نگارش این کتاب می گذرد اما به طرز عجیبی هنوز زنده فعال و قابل تعمیم می باشدنویسنده که خود یک ایرانی است و در عین حال به طور ک


 5. Majeed Estiri Majeed Estiri says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubکتاب با تکرار کلام تکان دهنده نیچه آغاز میشودشبح نیهیلیسم بر درگاه است و نشان میدهد که نیهیلیسم تقدیر تاریخی غرب است این تصادفی نیست که بولشویسم شوروی زاده نیهیلیسم روس است، همچنانکه رایش سوم بر ساخته نیهیلیسم غربی به یک اعتبار می توان گفت که نبرد استالینگراد، میدان برخورد دو نیهیلیسم اروپایی یعنی نیهیلیسم آلمان و روس است هر دو به نام یک اسطوره دنیوی شده به جان ه


 6. آزاده شریفی آزاده شریفی says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubبی نظیر بود خوشحالم که به موقع خواندمشسوال هایم و جواب هایمباید ببرم با بچه ها بخوانیمبعد می آیم و مفصل می نویسم


 7. Somayeh Farhadi Somayeh Farhadi says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubعصاره ی کلام داریوش شایگان این است که اندیشه های نوین غربی که زیربنای تمدن غالب جهان کنونی هستند، از تحولات خاص و بنیادین در فلسفه و تفکر غربی به وجود آمده اند بستر این تحولات اندیشه و تفکر غربی بوده است که به صورت بنیادین با اندیشه های شرقی تفاوت دارد به صورت خاص، پیدایش نیهیلیسم با تعریف هایی که نویسنده در کتابش بسط می دهد، نقطه ی عطفِ گذار به دنیا و تفکرات مدرن بوده مساله این است که این تاریخ، و این سیر، در تمدن های شرقی به وقوع نپیوسته است و تلاش جدید شرقیان برای عقب نماندن از قافله ی پیشرفت تکنیکی، نتایج مخرب


 8. Mohsen Mohsen says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubلازمه‌ی درک کامل این کتاب آشنا بودن با فلسفه‌ی نیچه، هایدگر، هگل، دکارت و دیگر فیلسوفان غربی است


 9. فرزانه پیشرو فرزانه پیشرو says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب EpubI really enjoyed the critical statement of MrShayegan about the western culture and how the differences between asian and western culture has led to serious cultural problems reading it was a little too complex for me since I was not much familiar with all great western men of philosophy and literatureAnd I couldn't figure out what the writer's solution was to mitigate those cultural problems mentionedبه هروجه کتاب عالی است داریوش شایگان را به خاطر دید زیبا و هوشیارانه اش تحسین میکنمبخش هایی که درمورد کانون های آسیایی است، بسیار بدیع و جالب بود هرگز فکر نمی کردم آنقدر که از تاریخ و ادبیات غرب اطلاع دارم از تاریخ و ادبیات و تفکر آسیاییان مطلع نباشم این کتاب مرا برای شناخت بیشتر آسیا مصمم تر کرد امیدوارم بعدها


 10. MohammadReza MohammadReza says:

  MOBI Dariush Shayegan ¸ MOBI آسیا در برابر غرب ePUB ¶ آسیا در ¸ ahali.co آسیا kindle, در pdf, برابر pdf, غرب kindle, آسیا در free, آسیا در برابر غرب Epubآقای شایگان شاید به نحوی کل جامعه را مورد روانکاوی قرار داده اندولی با این همه همانطور که خود در یکی از مصاحبه هایشان گفته اند این کتاب مشمول مرور زمان شده است با این همه من همیشه از قیاس اینکه ایران معادل آلمان و هندوستان معادل فرانسه باشد لذت برده ام حتی اگر از واقعیت بدور باش شاید به نحوی از خودبیگانگی فرهنگی باشد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *